İLİTAM Sınavsız Geçiş ve Anayasa Mahkemesi Kararı

Eylül 2, 2020by Cemre Bingöl0

İLİTAM SINAVSIZ GEÇİŞ DÜZENLEMESİ

İLİTAM NEDİR?

İlitam, İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programının kısaltılmış halidir.

Bilindiği üzere, 7141 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a “GEÇİCİ MADDE 77 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.” şeklinde geçici madde eklenmiş ve söz konusu düzenleme, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda İlahiyat Fakültesi önlisans programı mezunu olan kişiler, lisans programına sınavsız geçerek programı tamamlama ve lisans mezunu olma hakkı kazanmıştır. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) olarak adlandırılan bu program, Türkiye’de farklı şehirlerde bulunan 10 ayrı Üniversite halen uygulanmakta olan bir programdır.

İLİTAM SINAVSIZ GEÇİŞ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

İLİTAM programına kayıt yaptırmak için kural olarak Dikey Geçiş Sınavı’na girilmesi ve sınavdan yeterli puanın alınması gerekmekte iken; 2018 yılında, 7141 Sayılı Kanun’un 77. Maddesi ile öğrencilere sınavsız geçiş hakkı tanınmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 2018 yılında bu programlara DGS sonucuna göre katılmaya hak kazanmış olan kişilerden birçoğu, iki statü arasında herhangi bir fark olmadığı için ve sınavsız geçiş ile kayıt yaptırma işlemleri çok daha kısa sürdüğünden kayıt tercihlerini sınavsız geçişten yana kullanmışlardır.
Daha sonra, 13 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/105 Esas 2019/71 karar numaralı ve 19 Eylül 2019 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile, 7141 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 77. maddenin birinci cümlesi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve önlisans mezunlara sınavsız şekilde tanınan bu lisans tamamlama eğitim hakkı da ortadan kaldırılmıştır.

SINAVSIZ GEÇİŞLE İLİTAMA GEÇENLERİN HUKUKİ DURUMU

Öncelikle burada kazanılmış bir hak söz konusu olduğundan, sınavsız geçişle kayıt yaptıran ve İLİTAM programlarını tamamlayan öğrencilerin fakülteyi bitirmeye hak kazandığı hususunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Ancak, 2018 yılında, sınavsız geçişle fakülteye geçmiş ve 2020 yılı itibariyle fakülteyi bitirmiş olan kişiler, diplomalarında açıkça “7141 Sayılı Kanun’un 5. maddesi ile Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 77. madde hükmü uyarınca mezun olmuştur.” ibaresinin yer alıyor olması nedeniyle mağdur olmuşlardır.

Bu ibare, gerek KPSS ile ilgili kadrolara girmek isteyen gerekse yüksek lisans yaparak akademisyen olmak isteyen mezunlar açısından sanki onlar diğerlerinden daha “başarısız”mış gibi bir algıya neden olmaktadır. Diplomada böyle bir ibarenin yer alacak olması, en başta hukuki belirlilik ilkesi ve eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Üstelik, sınavsız geçiş ile fakülteye kayıt yaptıranların çoğu halihazırda DGS ile de kayıt yaptırmaya hak kazanmış fakat iki seçenekten sınavsız geçişi seçmiş kişilerdir ve o dönemde Kanun’dan doğan haklarını kullanmış olmalarının aleyhe sonuçlara yol açması hukuk devleti ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yalnızca yasanın tanıdığı bir hakkı kullanmış olmaları nedeniyle bu kişilere çifte standart uygulanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, diplomalarda yer alan bu ibarenin kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. Doğrudan bu konu bakımından düzenlenmiş bir yasa hükmü bulunmadığından, diplomalarda bu ibarenin yer alması Yükseköğretim Kurumu (YÖK) karar ve uygulamalarına dayanmaktadır. Nitekim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, yükseköğretim kurumlarındaki öğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi, denetlenmesi ve yönetmeliklerin hazırlanması görevini YÖK’e vermiştir. Bu konuda Üniversiteler arası da farklı uygulamaların bulunduğunu görmekteyiz, örneğin bazı üniversitelerde uzaktan eğitim programları ile mezun olanların diplomalarında uzaktan eğitim ibaresi açıkça yer almaktayken bazılarında böyle bir ibare yer almamaktadır.

İLİTAM programlarını başarıyla tamamlayan ve sınavsız geçişle geçtikleri için diplomalarında geçici 77. Madde hükmüne yönelik ibare bulunması nedeniyle mağdur olan kişiler, bu ibarenin diplomadan silinmesi için ofisimizin idari dava birimi ile iletişime geçebilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =

DANIŞMA HATTI

Kor Avukatlık ve Danışmanlık. Bu sitede bulunan bütün içerik, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına uygun şekilde tasarlanmış olup sadece bilgilendirme amaçlıdır.                             

Copyright © KorHukuk 2020