Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Eylül 14, 2020by Cemre Bingöl0

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Polisin tuttuğu kaza tespit tutanağına itiraz prosedürü oldukça merak edilmekte ve bu konuda belirli bir yasal düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, tutanağın yanlış düzenlenmesinden dolayı mağdur olan kişiler haklarını nerede arayacaklarını bilememektedir.

Kazaya karışan araç sürücülerinin anlaşamaması veya yasal zorunluluk bulunması nedeniyle birçok kazada, kaza tespit tutanağının trafik ekipleri (polis) tarafından düzenlenmesi durumu söz konusudur.

Trafik ekiplerinin yani polisin tuttuğu kaza tespit tutanağı, aksi ispat edilene kadar geçerli kabul edilen resmî belge hükmündedir.

Trafik kazası tespit tutanağının polis (ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü) tarafından düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar başlıca aşağıdaki gibidir:

  • Kaza tek taraflı ve maddi hasarlı ise,
  • Ölüm veya yaralanma söz konusu ise,
  • Araçlardan birinin sürücüsü 18 yaşından küçükse,
  • Araçlardan birinin sürücüsünün ehliyeti yoksa,
  • Araç sürücülerinden biri alkol ya da uyuşturucu madde almışsa,
  • Araç sürücülerinden birinin akıl sağlığından şüphe ediliyorsa,
  • Kazaya karışan araçlardan biri kamuya aitse,

Trafik ekipleri, tarafları dinleyerek ve kazaya karışan araçları inceleyerek kazanın oluş biçimini saptamakta ve kusur değerlendirmesi yapmaktadır. Bu şekilde düzenlenen tutanak resmî belge hükmünde olup; kendi kaskonuza yahut karşı tarafın sigortasına bu tutanakla başvuru yapmanız halinde, araç hasar bedeli ya da araç değer kaybı adı altında alacağınız miktar, polisin yaptığı kusur tespiti esas alınarak belirlenecektir.

Kimi zaman, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, hiçbir kusuru olmadığı halde, tutanağa göre kusurlu görünebilir veya kusur oranları hatalı belirlenmiş olabilir. Böyle bir durumda, polisin tuttuğu kaza tespit tutanağına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Polisin tuttuğu kaza tespit tutanağından dolayı yaşanan bu uyuşmazlıklarda, gelen trafik ekiplerinin genelde kazaya karışan taraflardan yalnız birini dinlediği ve tutanağı da tamamen onun ifadesine göre düzenlediği görülmektedir. Kazaya karışan araç sürücüleri, tutanağın içeriğine tutanağın düzenlenme anında çoğu zaman vakıf olamayabilir ve dolayısıyla hatalı bir tespit yapıldıysa buna müdahale şansı bulamayabilir. Nitekim, Kaza tespit tutanağı, olay yerinde düzenlense bile, tutanağın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde onay işleminden geçirilmesi gerekecektir. Dolayısıyla, tutanak sureti kaza anında taraflara verilmeyecek, ancak kazadan birkaç gün sonra temin edilebilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, polisin tuttuğu kaza tespit tutanağına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Nasıl Yapılır?

Polis tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağına öncelikle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü nezdinde itiraz etmeniz ve bu tutanağın düzeltilmesini istemeniz mümkündür.

Bu aşamada, gecikmeksizin olay yeri incelemesi yapmanız ve varsa kamera kayıtlarını temin etmeniz, haklılığınız ispatı bakımından kilit rol oynayacaktır.

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Nereye Yapılır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, öncelikle, somut olayın koşullarını açık bir dille anlatarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesiyle başvuruda bulunulması ve hatalı tutanağın geçersiz kılınması mümkündür.

Eğer Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne yapılacak başvuru ile istenilen sonuç alınamazsa; başvurulabilecek iki farklı hukuki yol bulunmaktadır.

Bunlardan ilki, kaza tespit tutanağının iptali talebiyle görevli ve yetkili hukuk mahkemesinde dava açmaktır. Esasen, yasalarımızda doğrudan bu konuyla ilgili bir hüküm bulunmamakta ve görevli mahkemenin neresi olduğuna yönelik tartışmalar bulunmaktadır. Kaza tespit tutanağının iptali talebi bakımından görevli mahkeme, bizim görüşümüze göre, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak bunun da garanti bir yol olmadığını belirtmek isteriz.

İkinci yol ise, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak, hukuk mahkemesinde dava açmaktan daha avantajlı ve hızlı bir yol olacağı için; bu yolu seçmenizi önermekteyiz. Bu yola başvururken de muhakkak bir avukat yardımından faydalanmanızı tavsiye etmekteyiz. Böylece başvurunuz çok kısa bir süre içerisinde, lehinize sonuçlanabilecektir. Talebinizde tamamen haklı olduğunuzu ve avukat yardımına ihtiyacınızın bulunmadığını düşünebilirsiniz, fakat, böyle bir durumda kişilerin genellikle hukuki yardım almaksızın başvuru yapmaları, usul kurallarına uyulmaması nedeniyle zaman kaybına ve taleplerinin tamamının ya da yalnızca bir kısmının reddedilmesi ile başkaca maddi kayıplara uğramalarına yol açabilmektedir.

Belirttiğimiz üzere, ister sigorta tahkim komisyonuna başvurarak ister mahkemeye başvurarak kaza tespit tutanağına itiraz etmeniz mümkündür. Her iki durumda da başvuruda bulunurken kazanın oluşunu net bir şekilde açıklamanız oldukça önemlidir.

Çevrede mobese kamerası yahut işyeri güvenlik kamerası olup olmadığını incelemeniz ve varsa aradan zaman geçmeden bu kameralardan kazanın oluşuna dair kayıt almanız, haklılığınız ispatını kolaylaştıracaktır

Eğer böyle bir durum başınıza geldiyse ve kamera kayıtlarına ulaşamıyorsanız, ofisimizle iletişime geçerek kayıtlara ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

İşyeri güvenlik kameralarında kayıtlar genelde günlük veya haftalık periyotlarla tutulmaktadır. Bu nedenle, eğer kazanın meydana geldiği yeri gördüğünden emin olduğunuz bir kamera varsa, bu görüntülere zaman kaybetmeden ulaşmanız önemli olacaktır.

Elinizde kazanın nasıl meydana geldiğine dair herhangi bir delil olmasa bile, endişelenmenize gerek yoktur, çünkü yasal yollara başvurduğunuz takdirde dosyanız bilirkişiye gidecek ve araçta bulunan hasarlardan yola çıkılarak kazanın nasıl meydana geldiği ve kazanın meydana gelişinde kimin kusurlu olduğu hususları tespit edilecektir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yaparken, yalnızca kaza tespit tutanağının iptalini talep etmekle yetinmeyip; tarafların kusur oranının tespitini ve oluşan zararın kusur oranları nispetinde tazminini talep etmelisiniz. Aksi takdirde, zararın tazmini için ayrıca dava açmanız gerekecek, bu da daha fazla masrafa uğramanıza ve zaman kaybına neden olacaktır.

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Usulü Nedir?

Bu yazımızda, Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz usulü kapsamında en pratik ve garantili olarak nitelendirilecek yolu, yani Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yolunu anlatacak ve itiraz usulünü de buna göre belirleyeceğiz.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapmadan önce, sigorta şirketine ihtar çekme zorunluluğu bulunmaktadır.

İhtara 15 iş günü içinde cevap verilmemesi yahut olumsuz cevap verilmesi halinde; ilgili kişinin sigorta tahkim komisyonuna başvurma hakkı doğar. Sigorta tahkim komisyonu, belgeler üzerinden duruşma açmaksızın inceleme yapar ve tahkim komisyonu kararları tıpkı mahkeme kararı gibi uygulanır.

Komisyona başvuru yaparken trafik kazası nedeniyle uğranılan zararın başlangıçta tamamı değil, fazlaya dair haklar saklı tutulmak kaydıyla yalnızca bir kısmı talep edilir. Dosya, zarar belirlenmesi için bilirkişiye tevdi edilip net zarar belirlendiğinde ise buna göre kalan kısım talep edilir.

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Masrafı Ne Kadardır?

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru ücreti, uyuşmazlık değerine göre değişmektedir. Masraflarla ilgili detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Sigorta tahkim komisyonu nezdinde yapılacak itiraz; yaklaşık 6 ay gibi bir sürede sonuçlanabilmektir. Bu süreçte, kazaya karışan aracı satmanız, hasar bedeli yahut değer kaybı tazminatı talep etmenize engel değildir.

Çoğu zaman, kişiler, kazaya karışan araçlarını o an kazalı haliyle satmakta ve değerinden çok daha aşağıda satmak zorunda kaldıkları için maddi kayba uğramaktadırlar. Eğer böyle bir maddi kaybınız varsa, aracı artık sattığınız için bu kaybın tazmin edilemeyeceğini düşünmeniz hatalı olacaktır, zira, uğradığınız zararın hasarlı aracınızın piyasa rayiç bedeli tespit edilmek suretiyle hesaplanması ve zarar veren taraftan bu zararın tazmini mümkündür.

Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Neticesinde Nasıl Bir Karar Alınır?

Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen karar; talep sonucunun kabulü, reddi veya kısmen kabulü kısmen reddi yönünde olabilir. Kaza tespit tutanağının iptali ve bilirkişi tarafından yeniden kusur tespiti yapılmasını talep ettiyseniz, Komisyon, bu talebinize göre bir kusur tespiti yapar. Kusur tespiti ile birlikte mutlaka uğradığınız zararın da tazminini istemeniz gerekmektedir. Zararın tazminine dair kararlar tıpkı mahkeme kararı gibi uygulanır ve sigorta şirketi tarafınıza bu karara binaen hemen ödeme yapmazsa, zararın tazmini ve tahsili icra kanalıyla sağlanır.

Bu yazımızda Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz konusunu detaylı şekilde anlatmaya çalıştık.

Siz de Polisin Tuttuğu Kaza Tespit Tutanağına İtiraz hakkında aklınıza takılan soruları sorabilir, hasar bedeli ve araç değer kaybı konularında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilir ve kaza tespit tutanağına itiraz konusunda hukuki destek almak için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =

DANIŞMA HATTI

Kor Avukatlık ve Danışmanlık. Bu sitede bulunan bütün içerik, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına uygun şekilde tasarlanmış olup sadece bilgilendirme amaçlıdır.                             

Copyright © KorHukuk 2020